Träffa Jonna från Be Wikked för att snacka hälsa för ditt företag. Jonna kommer att finnas i målområdet under hela dagen och pratar gärna friskvård med dig. Jonna håller även i en föreläsning för er som är med i friskvårdssatsningen.