Sisjöloppet-36

3_3km
Bansträckning 3_3km sisjöloppet

Ungdomsklassen flickor/pojkar 13 år har i år en ny och längre men härlig sträckning uppe i skogen på 3,3 km. Den nya banan innehåller mindre asfaltslöpning och löparna får se mer av den vackra terrängen. Det är ett bra lopp för hela laget att ha som morot för löpträningen. Pris till de tre bästa löparna i flick- respektive pojkklass och medalj till alla löpare.

Med hänvisning till föreningens riktlinjer om att inte selektera ut barn och att idrottande ska ske av lust så har vi beslutat att inte publicera någon fullständig resultatlista för barn- och ungdomsklasserna. Endast de tio första löparna i respektive klass får sin tid publicerad, övriga listas bara som deltagare men kan få sin tid individuellt om man vill. Vi hoppas att det kan locka fler barn att delta och att alla deltar med lust.

Starttid 3,3 km Flickor/Pojkar 13 år: 13:43

Klass
Banlängd
Avgift, ordinarie
Avgift fr.o.m.
2018-07-03
Avgift fr.o.m.
2018-08-21 t.o.m.
2018-08-30 20:00
Direkt-anmälan
Flickor 13 (f. 05-06) 3,3 km 100 kr 120 kr 140 kr 160 kr
Pojkar 13 (f. 05-06) 3,3 km 100 kr 120 kr 140 kr 160 kr